RODO

 1. Drogi Pacjencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne 3 Stawy, zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Pułaskiego 44 lokal 3 40-276 Katowice lub telefonując pod numer: 798 845 581.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz w celu leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie przekazuje Twoich danych innym podmiotom.
 5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwymi przepisami prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna na potrzeby prowadzenia korespondencji elektronicznej

 1. Szanowni Państwo, Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Medyczne 3 Stawy, zwane dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Pułaskiego 44 lokal 3 lub telefonując pod numer: 798845581.
 2. Twoje dane przetwarzane są w celu prowadzenia korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub komunikatora internetowego.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne.
 5. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.